Autor: Paulina Dera

Prostokąt, trójkąt, koło. Percepcja formy architektonicznej.

Nawet pozornie bardzo skomplikowany kształt można podzielić tak, by umieścić  go w proste kształty geometryczne. Ważną rolę odgrywają tu trzy podstawowe kształty: prostokąt, trójkąt i koło. Spróbujmy odnaleźć te kształty na podstawie budowli historycznych i współczesnych, a następnie zbudować ich modele.

Czytaj dalej →

Moje miasto a w nim

Spacer po wybranym fragmencie miasta ze zwróceniem uwagi na “miejsca dobre” i “miejsca złe”w przestrzeni miejskiej. Odnalezienie miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych, dostępnych i niedostępnych,  ładnych i brzydkich i zastanowienie się nad przyczyną takiego stanu. Utworzenie mapy miejsc problemowych i próba rozwiązania tych problemów w grupach. Stworzenie mapy pomysłów na zrewitalizowanie omawianego obszaru. Edycja pełnoekranowa F15

Czytaj dalej →