Kształtowanie Przestrzeni

Na tej stronie znajdują się scenariusze prezentowane w publikacji
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
Program edukacyjny Izby Architektów RP dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.