Użytkownicy

W tej zakładce możesz w łatwy sposób skontaktować się z innymi użytkownikami: nauczycielami, naukowcami i osobami zainteresowanymi projektem. Autorzy scenariuszy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami nabytymi przy powstawaniu i realizacji swojego pomysłu. Kliknij na profil osoby do której chcesz napisać, a następnie wyślij wiadomość prywatną. Możesz także wyszukać osoby z twojego lub najbliższego miasta.


Nauczyciele

Edukatorzy

rozwiń v
zwiń ^


Naukowcy

Pasjonaci Edukacji Przestrzennej/Architekci, Urbaniści, itp.

rozwiń v

Zainteresowani

Uczniowie/ Rodzice/ Mieszkańcy/Studenci

rozwiń v
zwiń ^