Grafika ilustrująca jak korzystać z naszego serwisu.

Aktualności

Dodaj aktualność

Noc Naukowców 2017

W tym roku podczas Nocy Naukowców (5.10.2017) Wydział Architektury reprezentowany był przez Koło Naukowe Studentów Architektury.

Warsztaty i prezentację przygotowali studenci z Koła Naukowego Studentów Architektury (KNSA), którzy pod tytułem warsztatu – “Domek Naturalny – zrób to sam” prezentowali jak współcześnie w zgodzie z nurtem wiedzy o ekologii  budować  domy z materiałów naturalnych.

Hasło : “własnoręcznie zbuduj domek” z materiałów takich jak glina, słoma czy drewno, przyciągało grupy młodzieży ale również dorosłych opiekunów. Podczas trwania warsztatów każdy miał możliwość własnoręcznego składania konstrukcji szkieletu drewnianego domu  ryglowego lub sumikowo- łątkowego oraz dotknięcia cegieł współcześnie produkowanych z mieszanki słomogliny, lub paździerzy konopnych z wapnem. Nowe, ale znane od wielu dziesiątków lat materiały i technologie zyskują coraz większe grono zainteresowanych, dla których materiał naturalny jest wyznacznikiem współczesnych tendencji budowania eko.

Czytaj dalej →

Międzyszkolny Plener Malarski w Pyzdrach

Podczas Międzyszkolnego Pleneru Malarskiego, który odbył się w dniach 26-27 maja 2017, dzieci i młodzież z gimnazjum malowały pejzaże miejskie. Uczniowie poznawali architekturę i detale, a przede wszystkim malując wybierali widoki o zharmonizowanej przestrzeni. Takie warsztaty uczą widzenia piękna i harmonii w otaczającej nas przestrzeni. Poznawanie przestrzeni przez malowanie skłania do zatrzymania się i analizowania proporcji, skali oraz faktury materiałów. Warsztaty prowadzone były przez nauczycielki z Gimnazjum Panią Mirkę i Panią Violettę.

Czytaj dalej →

PrzedSzkole Architektury – warsztaty aranżacji przestrzeni wspólnej dla młodzieży licealnej

Fot. Małgorzata Replińska
Fot. Małgorzata Replińska

PrzedSzkole Architektury to cykl warsztatów poświęconych tematyce ekukacji przestrzennej. Odbył się w Toruniu na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego. Zadaniem postawionym przed uczestnikami warsztatów, było nadanie wyrazu przestrzeni zewnętrznej, znajdującej się w pobliżu szkoły. W tym celu wybrano fragment niezagospodarowanego terenu zielonego, który znajduje się naprzeciwko wejścia do głównego budynku szkoły. Na tym obszerze, o trójkątnym kształcie, założono nową funkcję rekreacyjną, możliwość poprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zasadzenie ogrodu, z którego mogła by korzystać lokalna społeczność. Jako pierwszy etap uczniowie szkoły wykonali analizy przestrzeni w skali dzielnicy i najbliższego sąsiedztwa. Po zgromadzeniu najważniejszych informacji o przestrzeni, licealiści przy pomocy architekta Piotra Maćkiewicza ze Stowarzyszenia Wędrownych Architektów oraz grafika Agaty Wilkowskiej ze Stowarzyszenia Projekt Zewnętrza zaprezentowali w formie makiet i rysunków swoje pomysły na realizację zadanej funkcji na terenie przed szkołą. Pomysły uczniów przekształcone zostały w projekt architektoniczno – urbanistyczny. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/04/przedSzkole_projekt.pdf W następnym etapie pomysły te zostały zrealizowane przez młodzież i nauczycieli przy współpracy z architektem. Jako efekt końcowy warsztatów, oprócz zealizacji na terenie szkoły opracowany został katalog opisujący sposób wykonania elementów. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/09/przedszkole_architektury_katalog.pdf Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj dalej →

ZABAW PLAC – WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, MŁODZIEŻY, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH integracyjna przestrzeń dla dzieci przedszkolnych.

ZAPRASZAMY już od najbliższego piątku 2 października od 16:00 do 18:30

do przedszkola “Wesoła Stacyjka”

Zapraszamy zarówno rodziców,  opiekunów, nauczycieli młodzież szkolną, okolicznych mieszkańców  w tym osoby niepełnosprawne, czyli wszystkich którzy chcieliby wspólnie wypracować pomysły do realizacji przestrzeni zabaw i spotkań, na terenie publicznym przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Łozowej. Pod okiem projektantów i studentów, na podstawie makiet i planów wykonanych przez dzieci, postaramy się znaleźć odpowiedzi na potrzeby najmłodszych oraz spełnić oczekiwania ich opiekunów.

Czytaj dalej →

Nowy sezon warsztatów NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016

NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016 dla szkół: podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, jest kontynuacją projektu NAUKA w PRZESTRZENI z  2014 roku realizowanego w ramach „Ścieżek Kopernika” MNiSW przez konsorcjum w składzie: Politechnika Poznańska, Wędrowni Architekci, Fundacja Twórców Architektury.

Zespół realizacyjny  „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016”, oferuje zajęcia w nowym roku szkolnym z zakresu: kształtowania dobrej i pięknej przestrzeni (krajobrazu, architektury, wzornictwa, design).

Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatowym z udziałem specjalistów z w/w dziedzin. Wiedza o kształtowaniu przestrzeni, wraz z umiejętnością  jej zastosowania, przekazywana jest w sposób  aktywny. Uruchamia zdolności manualne dzieci i młodzieży oraz porusza mechanizmy kojarzenia informacji z różnych dziedzin. Scenariusze zajęć są budowane w oparciu o aktualne podstawy programowe różnych przedmiotów. Czas trwania zajęć  warsztatowych – minimum 3 godz (maksimum w zależności od indywidualnych ustaleń). Realizacja zajęć warsztatowych jest odpłatna.

Proces realizacji:

1) zgłoszenie (szkoła, nauczyciel)  do zespołu realizacyjnego   „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016” email: nauka_w_przestrzeni_2015_2016@wp.pl

2) spotkanie informacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

3) spotkanie organizacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel)

4) przygotowanie merytoryczne, oraz materiałów i przestrzeni warsztatowej (przewodnik NwP, nauczyciel)

5) zajęcia warsztatowe z młodzieżą lub dziećmi  (przewodnik NwP, nauczyciel)

6) podsumowanie, wnioski (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

 

ZAPRASZAMY

Czytaj dalej →