Grafika ilustrująca jak korzystać z naszego serwisu.

Aktualności

Dodaj aktualność

PrzedSzkole Architektury – warsztaty aranżacji przestrzeni wspólnej dla młodzieży licealnej

Fot. Małgorzata Replińska
Fot. Małgorzata Replińska

PrzedSzkole Architektury to cykl warsztatów poświęconych tematyce ekukacji przestrzennej. Odbył się w Toruniu na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego. Zadaniem postawionym przed uczestnikami warsztatów, było nadanie wyrazu przestrzeni zewnętrznej, znajdującej się w pobliżu szkoły. W tym celu wybrano fragment niezagospodarowanego terenu zielonego, który znajduje się naprzeciwko wejścia do głównego budynku szkoły. Na tym obszerze, o trójkątnym kształcie, założono nową funkcję rekreacyjną, możliwość poprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zasadzenie ogrodu, z którego mogła by korzystać lokalna społeczność. Jako pierwszy etap uczniowie szkoły wykonali analizy przestrzeni w skali dzielnicy i najbliższego sąsiedztwa. Po zgromadzeniu najważniejszych informacji o przestrzeni, licealiści przy pomocy architekta Piotra Maćkiewicza ze Stowarzyszenia Wędrownych Architektów oraz grafika Agaty Wilkowskiej ze Stowarzyszenia Projekt Zewnętrza zaprezentowali w formie makiet i rysunków swoje pomysły na realizację zadanej funkcji na terenie przed szkołą. Pomysły uczniów przekształcone zostały w projekt architektoniczno – urbanistyczny. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/04/przedSzkole_projekt.pdf W następnym etapie pomysły te zostały zrealizowane przez młodzież i nauczycieli przy współpracy z architektem. Jako efekt końcowy warsztatów, oprócz zealizacji na terenie szkoły opracowany został katalog opisujący sposób wykonania elementów. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/09/przedszkole_architektury_katalog.pdf Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj dalej →

ZABAW PLAC – WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, MŁODZIEŻY, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH integracyjna przestrzeń dla dzieci przedszkolnych.

ZAPRASZAMY już od najbliższego piątku 2 października od 16:00 do 18:30

do przedszkola “Wesoła Stacyjka”

Zapraszamy zarówno rodziców,  opiekunów, nauczycieli młodzież szkolną, okolicznych mieszkańców  w tym osoby niepełnosprawne, czyli wszystkich którzy chcieliby wspólnie wypracować pomysły do realizacji przestrzeni zabaw i spotkań, na terenie publicznym przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Łozowej. Pod okiem projektantów i studentów, na podstawie makiet i planów wykonanych przez dzieci, postaramy się znaleźć odpowiedzi na potrzeby najmłodszych oraz spełnić oczekiwania ich opiekunów.

Czytaj dalej →

Nowy sezon warsztatów NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016

NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016 dla szkół: podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, jest kontynuacją projektu NAUKA w PRZESTRZENI z  2014 roku realizowanego w ramach „Ścieżek Kopernika” MNiSW przez konsorcjum w składzie: Politechnika Poznańska, Wędrowni Architekci, Fundacja Twórców Architektury.

Zespół realizacyjny  „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016”, oferuje zajęcia w nowym roku szkolnym z zakresu: kształtowania dobrej i pięknej przestrzeni (krajobrazu, architektury, wzornictwa, design).

Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatowym z udziałem specjalistów z w/w dziedzin. Wiedza o kształtowaniu przestrzeni, wraz z umiejętnością  jej zastosowania, przekazywana jest w sposób  aktywny. Uruchamia zdolności manualne dzieci i młodzieży oraz porusza mechanizmy kojarzenia informacji z różnych dziedzin. Scenariusze zajęć są budowane w oparciu o aktualne podstawy programowe różnych przedmiotów. Czas trwania zajęć  warsztatowych – minimum 3 godz (maksimum w zależności od indywidualnych ustaleń). Realizacja zajęć warsztatowych jest odpłatna.

Proces realizacji:

1) zgłoszenie (szkoła, nauczyciel)  do zespołu realizacyjnego   „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016” email: nauka_w_przestrzeni_2015_2016@wp.pl

2) spotkanie informacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

3) spotkanie organizacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel)

4) przygotowanie merytoryczne, oraz materiałów i przestrzeni warsztatowej (przewodnik NwP, nauczyciel)

5) zajęcia warsztatowe z młodzieżą lub dziećmi  (przewodnik NwP, nauczyciel)

6) podsumowanie, wnioski (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

 

ZAPRASZAMY

Czytaj dalej →

Konferencja “Nauka w Przestrzeni”

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konferencji wieńczącej realizację “Nauki w Przestrzeni” i w konkursach towarzyszących temu wydarzeniu. Poniżej zamieszczamy zaproszenie, program, formularz zgłoszeniowy i informacje konkursowe. Zachęcamy do przekazania wydrukowanego zaproszenia dyrekcji szkoły, zaprzyjaźnionym nauczycielom i naukowcom.

Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawy program i atrakcyjne nagrody!

Trailer konferencyjny

Dokumenty konferencyjne

Dokument można pobrać klikając symbol strzałki w dół na górnym pasku.

Czytaj dalej →