Gotowe scenariusze

W tej zakładce będą udostępniane skończone i zatwierdzone przez organizatorów projektu scenariusze. W trakcie pracy nad swoim pomysłem możesz wzorować się na innych, sprawdzonych i opublikowanych rozwiązaniach.