Nowy sezon warsztatów NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016

NAUKA w PRZESTRZENI – plus 2015/2016 dla szkół: podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, jest kontynuacją projektu NAUKA w PRZESTRZENI z  2014 roku realizowanego w ramach „Ścieżek Kopernika” MNiSW przez konsorcjum w składzie: Politechnika Poznańska, Wędrowni Architekci, Fundacja Twórców Architektury.

Zespół realizacyjny  „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016”, oferuje zajęcia w nowym roku szkolnym z zakresu: kształtowania dobrej i pięknej przestrzeni (krajobrazu, architektury, wzornictwa, design).

Zajęcia prowadzone są w systemie warsztatowym z udziałem specjalistów z w/w dziedzin. Wiedza o kształtowaniu przestrzeni, wraz z umiejętnością  jej zastosowania, przekazywana jest w sposób  aktywny. Uruchamia zdolności manualne dzieci i młodzieży oraz porusza mechanizmy kojarzenia informacji z różnych dziedzin. Scenariusze zajęć są budowane w oparciu o aktualne podstawy programowe różnych przedmiotów. Czas trwania zajęć  warsztatowych – minimum 3 godz (maksimum w zależności od indywidualnych ustaleń). Realizacja zajęć warsztatowych jest odpłatna.

Proces realizacji:

1) zgłoszenie (szkoła, nauczyciel)  do zespołu realizacyjnego   „NAUKI w PRZESTRZENI –  plus 2015/2016” email: nauka_w_przestrzeni_2015_2016@wp.pl

2) spotkanie informacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

3) spotkanie organizacyjne (przewodnik NwP, nauczyciel)

4) przygotowanie merytoryczne, oraz materiałów i przestrzeni warsztatowej (przewodnik NwP, nauczyciel)

5) zajęcia warsztatowe z młodzieżą lub dziećmi  (przewodnik NwP, nauczyciel)

6) podsumowanie, wnioski (przewodnik NwP, nauczyciel, dyrekcja szkoły)

 

ZAPRASZAMY

Skomentuj