Poniżej przedstawiam fragmenty podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, w ramach których można zawrzeć elementy edukacji przestrzennej. Całość dostępna pod http://www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf

A CO MOŻNA DOPISAĆ?
Podstawy programowej nie zmieniamy, ale można ją interpretować.
Dokument można formatować – pogrubienie wskazuje na potencjalną zbieżność z tematem. Szczegóły powiązania piszemy wstawiając komentarz ctrl+alt+M.
Proszę logujcie się z imienia i nazwiska z adresem mailowym celem otrzymywania informacji zwrotnej.