Relacja z realizacji scenariusza – Naturalny plac zabaw

W czwartek 15 maja na zajęciach artystycznych odbył się w gimnazjum nr 1 w Luboniu się warsztat „Plac zabaw w tradycji regionalnej”. Młodzież gimnazjalna podczas warsztatów projektowała plac zabaw.

Tydzień wcześniej – 8 maja zostali oni wprowadzeni w temat tradycyjnego budownictwa w Wielkopolsce. W prezentacji, którą prowadził arch. Radosław Barek, zostały przedstawione tradycje konstrukcyjne i materiałowe regionu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z materiałami takimi jak glina, czy ruda darniowa.

Po wprowadzeniu odbyły się warsztaty, w których głównym zadaniem uczniów było zaprojektowanie placu zabaw z przedstawionych im wcześniej materiałów oraz z wykorzystaniem tradycyjnych konstrukcji. Po 90 minutowych warsztatach mogliśmy obserwować wykonane przez młodzież makiety zespołowych projektów. Uczniowie inspirowali się różnymi przykładami konstrukcji i materiałów tradycyjnych, chętnie budowali swoje modele z gliny, kamieni i imitacji desek. Partycypanci podczas warsztatów mogli rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne oraz pracę zespołową, ale przede wszystkim zapoznali się z tradycjami architektonicznymi wielkopolski. 

Skomentuj