Miniatura mojego miasta

Makieta wykonana w skali jest podstawą działań w projektowaniu układów urbanistycznych. Budując miniaturę miasta widzimy podstawowe elementy jego kompozycji:

  • hierarchię wnętrz urbanistycznych ulic, placów, rynków
  • strukturę złożoną z kwartałów zabuduwy i terenów zieleni: parków, skwerów, lasów, sadów, ogrodów
  • dominanty wysokościowe, jak wieże kościołów, ratusza, czy kominy fabryk oraz
  • dominującą masę zabudowy domów mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych

MATERIAŁY

podkład mapowy z układem ulic i placów w skali np. 1:1000, 2 plansze 120x70x2cm- które zostaną pocięte na cegiełki o wymiarach1x1x2cm i graniastosłupy o przekroju trójkąta równoramiennego o bokach 2x1x1x1 cm, płyta styroduru 120x70x3cm stanowiąca usztywnienie podkładu mapowego, przycięte do formatu 100x70cm i przyklejone do podkładu mapowego, (alternatywa: podkład płyta pilśniowa o formacie 100x140cm), karton 100x140cm – podkład pod makietę, tektura falista, patyczki, zapałki, kleje „magic”, pędzelki do nakładania kleju, mapa historyczna miasta i fotografi e, szkice rzuty budynków, mogą być dodatkowo farby akrylowe do pomalowania makiety + pędzle

NARZĘDZIA

wycinarka do styroduru, możyczki, nożyki introligatorskie, ołówki, duży stół np. o wymiarach 1,2 x1,2 m

CEL WARSZTATU

Zapoznanie uczestników z historycznym wyglądem ich miasta. Uświadomienie im zmian przestrzeni i rodzajów zabudowy, które zaszły przez wieki. Makieta wykonana w skali jest podstawą działań w projektowaniu układów urbanistycznych. Budując miniaturę miasta widzimy podstawowe elementy jego kompozycji:

  • hierarchię wnętrz urbanistycznych ulic, placów, rynków
  • strukturę złożoną z kwartałów zabudowy i terenów zieleni: parków, skwerów, lasów, sadów, ogrodów
  • dominanty wysokościowe, jak wieże kościołów, ratusza, czy kominy fabryk oraz
  • dominującą masę zabudowy domów mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych

OPIS WARSZTATU

Uczestnicy warsztatów mają za zadanie wykonać z wcześniej przygotowanych materiałów, cegiełek i graniastosłupów, makietę zabudowy swojego miasta. Makieta ma odzwierciedlać układ ulic, wysokości zabudowy i jej typy. Do wykonania tego uczestnicy muszą wykorzystać wiedzę historyczną i urbanistyczną i obserwację własną.

warsztat prowadzony i zorganizowany przez Filipa Wawrszyniaka i ekipę Wędrownych ArchitektówOsoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Katarzyna Wynarowicz     Katarzyna Wynarowicz     Magdalena Rolewska    

Skomentuj