Gra – miasto

Uczniowie decydują o tym jakie budynki mają znaleźć się w przestrzeni miejskiej. Pracując w grupach rysują propozycje  wyglądu elewacji budynku w historycznym centrum miasta, na jego obrzeżach i śródmieściu. Propozycje oceniane są przez jedną z grup, która pełni rolę Wydziału Architektury, który dopuszcza budynki do realizacji. 19_0809_Ü1_MaikeSpringer_schwarzplanOsoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Anna C. Hahn     Piotr Maćkiewicz    

Skomentuj