Jak działa miasto?

Poprzez zastosowanie metod związanych z grą w wyobraźni (RPG) uczniowie zostaną podzieleni na grupy, z których każda będzie miała swoją rolę. Cechy każdej z grup – Mieszkańcy, Samorząd, Projektanci, Inwestorzy – zostaną im opisane, a zadaniem uczniów będzie dbanie o potrzeby grupy do której zostali przydzieleni w kolejnych wyzwaniach.

Na zajęciach rozpocznie się “gra”, w której uczniowie będą musieli podejmować wspólnie decyzje w odpowiedzi na zadawane im problemy przestrzenne, m.in. konieczność lokowania nowych inwestycji. Ich zadaniem będzie wypracowanie wspólnego kompromisu, pomiędzy potrzebami grup które reprezentują. Przy konsultacjach będą używać prostych pomocy wizualnych (planszy pokazującej miasto oraz osiedla mieszkalne, oraz osobnych elementów z poszczególnymi inwestycjami). W miarę postępu gry, miasto będzie się rozrastać o nowe elementy.

Po przejściu przez wszystkie problemy przestrzenne, każda grupa będzie miała za zadanie określić, czy jest zadowolona z wyników współpracy (czy jej potrzeby zostały spełnione).

https://docs.google.com/document/d/12hDJ7IrY9lUT0wCBc7BJTa1g7fl8tteBr4edHFKiuhY/edit?usp=sharing

gra2_miniOsoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Inga Rolek    

Skomentuj