Tagi: warsztaty

Międzyszkolny Plener Malarski w Pyzdrach

Podczas Międzyszkolnego Pleneru Malarskiego, który odbył się w dniach 26-27 maja 2017, dzieci i młodzież z gimnazjum malowały pejzaże miejskie. Uczniowie poznawali architekturę i detale, a przede wszystkim malując wybierali widoki o zharmonizowanej przestrzeni. Takie warsztaty uczą widzenia piękna i harmonii w otaczającej nas przestrzeni. Poznawanie przestrzeni przez malowanie skłania do zatrzymania się i analizowania […]

Czytaj dalej →

Międzyszkolny Plener Malarski w Pyzdrach

Podczas Międzyszkolnego Pleneru Malarskiego, który odbył się w dniach 26-27 maja 2017, dzieci i młodzież z gimnazjum malowały pejzaże miejskie. Uczniowie poznawali architekturę i detale, a przede wszystkim malując wybierali widoki o zharmonizowanej przestrzeni. Takie warsztaty uczą widzenia piękna i harmonii w otaczającej nas przestrzeni. Poznawanie przestrzeni przez malowanie skłania do zatrzymania się i analizowania […]

Czytaj dalej →

PrzedSzkole Architektury – warsztaty aranżacji przestrzeni wspólnej dla młodzieży licealnej

PrzedSzkole Architektury to cykl warsztatów poświęconych tematyce ekukacji przestrzennej. Odbył się w Toruniu na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego. Zadaniem postawionym przed uczestnikami warsztatów, było nadanie wyrazu przestrzeni zewnętrznej, znajdującej się w pobliżu szkoły. W tym celu wybrano fragment niezagospodarowanego terenu zielonego, który znajduje się naprzeciwko wejścia do głównego budynku szkoły. Na tym obszerze, o trójkątnym kształcie, założono nową funkcję rekreacyjną, możliwość poprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu oraz zasadzenie ogrodu, z którego mogła by korzystać lokalna społeczność.
Jako pierwszy etap uczniowie szkoły wykonali analizy przestrzeni w skali dzielnicy i najbliższego sąsiedztwa. Po zgromadzeniu najważniejszych informacji o przestrzeni, licealiści przy pomocy architekta Piotra Maćkiewicza ze Stowarzyszenia Wędrownych Architektów oraz grafika Agaty Wilkowskiej ze Stowarzyszenia Projekt Zewnętrza zaprezentowali w formie makiet i rysunków swoje pomysły na realizację zadanej funkcji na terenie przed szkołą. Pomysły uczniów przekształcone zostały w projekt architektoniczno – urbanistyczny. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/04/przedSzkole_projekt.pdf W następnym etapie pomysły te zostały zrealizowane przez młodzież i nauczycieli przy współpracy z architektem.
Jako efekt końcowy warsztatów, oprócz zealizacji na terenie szkoły opracowany został katalog opisujący sposób wykonania elementów. http://zewnetrza.pl/wp-content/uploads/2015/09/przedszkole_architektury_katalog.pdf
Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj dalej →

ZABAW PLAC – WARSZTATY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, MŁODZIEŻY, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH integracyjna przestrzeń dla dzieci przedszkolnych.

ZAPRASZAMY już od najbliższego piątku 2 października od 16:00 do 18:30 do przedszkola “Wesoła Stacyjka” Zapraszamy zarówno rodziców,  opiekunów, nauczycieli młodzież szkolną, okolicznych mieszkańców  w tym osoby niepełnosprawne, czyli wszystkich którzy chcieliby wspólnie wypracować pomysły do realizacji przestrzeni zabaw i spotkań, na terenie publicznym przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Łozowej. Pod okiem projektantów […]

Czytaj dalej →