Piotr Maćkiewicz

----By zobaczyć dane użytkownika proszę się zalogować !----

Scenariusze, które zarezerwował użytkownik:

Gra - miasto

Gra – miasto

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Uczniowie decydują o tym jakie budynki mają znaleźć się w przestrzeni miejskiej. Pracując w grupach rysują propozycje  wyglądu elewacji budynku w historycznym centrum miasta, na jego obrzeżach i śródmieściu. Propozycje oceniane są przez jedną z grup, która pełni rolę Wydziału Arch[...]

Czytaj dalej →