Omówienie różnych zagadnień związanych z operą w sposób przystępny dla uczniów. Istotne jest zwrócenie uwagi na wzajemne powiązania różnych dziedzin nauki i sztuki, które tworzą teatr operowy. W szczególności uwypuklone będą takie zagadnienia jak: teatr operowy od kulis, kształtowanie teatru operowego na tle przemian społecznych, akustyka teatru operowego, życie śpiewaka operowego.Osoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Ewa Grela