MIEJSCE wyjściowe (przykłady):

– zapomniane/ zaniedbane wnętrze urbanistyczne
– podwórko
– stare budynki, garaże
– nieużytkowane pomieszczenia w budynku (np. piwnice, magazyny)
– fragment parku/ podwórza szkolnego/ plac zabaw

WYTYCZNE I „BUDŻET”

Należy zaprojektować RAJ w miejscu obecnie „nieciekawym”. Do tego celu należy użyć zastane
w przestrzeni przedmioty, materiały. Wirtualny budżet dodatkowych materiałów/przedmiotów.

CEL

Celem zadania jest wypracowanie umiejętności dostrzegania potencjału w miejscach zdegradowanych,
pozornie nieatrakcyjnych, umiejętność dostosowywania przestrzeni do konkretnych potrzeb, szukanie
sposobów na proste ulepszanie przestrzeni wokół nas. Umiejętność pracy twórczej z zastaną tkanką
i ograniczonym budżetem.

PREZENTACJA

Projekt należy przedstawić w formie (dowolnie dobranej):
szkiców, makiet, rysunków, prezentacji, filmów, kolaży, wizualizacji.
Do projektu należy załączyć zwięzły opis stanu istniejącego, inspiracji, pomysłu, funkcji, przeznaczenia
oraz szkicowy kosztorys materiałów potrzebnych do wykonania zadania.