Człowiek w przestrzeni – przestrzeń dla człowieka – wpływ ukształtowania architektury na percepcję miejsca na przykładzie wybranych założeń urbanistycznych. Miejsca przyjazne i przestrzenie ucieczkowe. Co je charakteryzuje? Jak wpływają na naszą aktywność i kontakty społeczne?

Spacer ciągami czasoprzestrzennymi miasta.