Na starym rynku

Jak mieszkali ludzie, w czasach gdy nie było jeszcze wielkich, miejskich osiedli; co sprawiło, że takie osiedla powstały? Cykl lekcji poświęcony miejskiej zabudowie XIX-wiecznej, zmuszający do zastanowienia się nad dawną i współczesną zabudową mieszkaniową.

Punktem wyjścia byłyby zajęcia fotograficzne, dokumentujące fasady, detale architektoniczne oraz “studzienkowe” podwórka starej zabudowy miejskiej. Po omówieniu cech charakterystycznych budynków (analiza fasad, sposobu konstrukcji, podwórek, zapoznanie się z terminologią) uczniowie wykonują projekt fasady charakterystycznej dla przedstawiciela danego cechu np.krawca, szewca itp. Projekt może zostać wykonany w programie graficznym np.SketchUp. Kolejnym i ostatnim elementem cyklu będzie dyskusja dotycząca wad i zalet dawnego budownictwa. Chodzi o uświadomienie uczniom, skąd wziął sie modernizm, projekty Le Corbusier’a i nowoczesne budownictwo mieszkaniowe.

 Osoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:

Skomentuj