Projektant czyli Ty – scenariusz II

„Projektant to każdy człowiek, który prowadzi do zmiany zaistniałej sytuacji na lepszą” Herbert Simson. Choć noblista nie był projektantem a ekonomistą, jego wypowiedz często jest przytaczana w podręcznikach dotyczących dizajnu i traktujących o projektowaniu nakierowanym na potrzeby użytkowników. Odmień swoje podwórko - warsztaty Jeżyce

W ten sposób rozumiane projektowanie staje się narzędziem wykorzystywanym do poprawy jakości przestrzeni  ale także tworzy przestrzeń do współdziałania z innymi. Na zajęciach poruszymy kwestie  związane zarówno z projektowaniem przestrzeni publicznej ale również z dizajnem i kreatywnością.

Skomentuj