Młodzi ludzie chodzą po ulicach i nie potrafią określić na podstawie tego co widzą kiedy powstał dany obiekt. Niestety nie znają cech charakterystycznych wyróżniających dany styl architektoniczny. Dlatego ważne jest, aby zapoznali się z wybranymi dziełami architektonicznymi, które pozwolą na poznanie stylów w architekturze (romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm).

Uczniowie w grupach kilkuosobowych będą mieli za zadanie zbudować makietę w skali 1:200, określić na jej podstawie cechy charakterystyczne danego stylu, porównać je z innymi (podać co je łączy a co dzieli).

Edytuj scenariusz w nowym oknie

Relacja ze zrealizowanego scenariuszaOsoby, które zgłosiły chęć realizowania scenariusza:
Administrator Serwisu     0 Cezary Czemplik - Koordynator Projektu