Dzwiękowy krajobraz. Architektura i zmysły

Wzrok pełni nadrzędną rolę w odbieraniu przez nas świata, jednak skupianie się tylko na nim i pomijanie reszty zmysłów pozbawia nas wielu odczuć i przeżyć. Architektura jako zjawisko, które ma miejsce w przestrzeni także jest odbierana za pomocą wszystkich zmysłów. Miejsca w których przebywamy poza wyglądem mają także zapach, brzmienie i fakturę. Jak wygląda świat odbierany za pomocą innych zmysłów?

Scenariusz ma za zadanie skupić uwagę uczniów na pozostałych zmysłach (przede wszystkim zmysłom słuchu i dotyku, które wpływają w dużym stopniu na odbiór przestrzeni.

Część 1 : dźwiękowy krajobraz. Uczniowie będą mieli za zadanie nagrać brzmienie miejsc, co do których mają stosunek emocjonalny, później odtworzyć nagrania w klasie i rozmawiać o nich. Następnie będą słuchać nagrań z różnych miejsc w Europie i próbować za pomocą rysunku złożonego z figur geometrycznych oddać ich  klimat. Później nastąpi konfrontacja wyobrażonych obrazów z realnym wyglądem miejsc nagranych.

 

Część 2: pozawzrokowe odbieranie architektury. Uczniowie wybiorą się na spacer po szkole z zawiązanymi oczami tak by mogli skupić się na innych zmysłach podczas przebywania w pomieszczeniach, które dobrze znają. Jak teraz będą je „widzieli”? Czy odczują je inaczej?

Skomentuj