MIEJSCE wyjściowe (przykłady)

– zapomniane/ zaniedbane wnętrze urbanistyczne
– podwórko
– stare budynki, garaże
– nieużytkowane pomieszczenia w budynku (np. piwnice, magazyny)
– fragment parku/ podwórza szkolnego/ plac zabaw

WYTYCZNE I „BUDŻET”

Należy zaprojektować RAJ w miejscu obecnie „nieciekawym”. Do tego celu należy użyć zastane
w przestrzeni przedmioty, materiały. Wirtualny budżet dodatkowych materiałów/przedmiotów.

CEL

Celem zadania jest wypracowanie umiejętności dostrzegania potencjału w miejscach zdegradowanych,
pozornie nieatrakcyjnych, umiejętność dostosowywania przestrzeni do konkretnych potrzeb, szukanie
sposobów na proste ulepszanie przestrzeni wokół nas. Umiejętność pracy twórczej z zastaną tkanką
i ograniczonym budżetem.

PREZENTACJA

Projekt należy przedstawić w formie (dowolnie dobranej):
szkiców, makiet, rysunków, prezentacji, filmów, kolaży, wizualizacji.
Do projektu należy załączyć zwięzły opis stanu istniejącego, inspiracji, pomysłu, funkcji, przeznaczenia
oraz szkicowy kosztorys materiałów potrzebnych do wykonania zadania.

Kontynuacja scenariusza pn. Raj

Relacja ze zrealizowanego scenariusza

 Osoby, które zgłosiły chęć realizowania scenariusza: