Paulina Dera

----By zobaczyć dane użytkownika proszę się zalogować !----

Scenariusze, które zarezerwował użytkownik:

Prostokąt, trójkąt, koło. Percepcja formy architektonicznej.

Prostokąt, trójkąt, koło. Percepcja formy architektonicznej.

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Nawet pozornie bardzo skomplikowany kształt można podzielić tak, by umieścić  go w proste kształty geometryczne. Ważną rolę odgrywają tu trzy podstawowe kształty: prostokąt, trójkąt i koło. Spróbujmy odnaleźć te kształty na podstawie budowli historycznych i współczesnych, a nas[...]

Czytaj dalej →
Moje miasto a w nim

Moje miasto a w nim

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Spacer po wybranym fragmencie miasta ze zwróceniem uwagi na "miejsca dobre" i "miejsca złe"w przestrzeni miejskiej. Odnalezienie miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych, dostępnych i niedostępnych,  ładnych i brzydkich i zastanowienie się nad przyczyną takiego stanu. Utworzenie mapy miejsc pro[...]

Czytaj dalej →