Ewa de Mezer

----By zobaczyć dane użytkownika proszę się zalogować !----

Scenariusze, które zarezerwował użytkownik:

Nazwa w przestrzeni

Nazwa w przestrzeni

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Przestrzeń jest pełna nazwanych miejsc. Każdy z nas zna bardzo wiele nazw miejscowości, ulic, placów. Skąd się one wzięły? Czy Łagiewniki coś znaczą? Czemu piszemy Dąbrowa, a nie Dębowa? Ulica Podgórna biegnie pod górę, ale dlaczego ulica Polna przebiega w środku miasta? [...]

Czytaj dalej →
Ukryty krajobraz

Ukryty krajobraz

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Każda miejscowość posiada miejsca, w których coś się wydarzyło, w historii lub legendzie, coś żywego w pamięci ludzkiej lub powoli zapomnianego. Miejsca, które mają w sobie ukryty sens, znaczenie niematerialne. Częstokroć istnieje tam widzialny znak, fizyczny element krajobrazu. Drzew[...]

Czytaj dalej →
W poszukiwaniu przeszłości

W poszukiwaniu przeszłości

| znaleziono nauczyciela i naukowca

W krajobrazie kulturowym obecne są ślady przeszłości, świadkowie zdarzeń ważnych i banalnych, pozostałości po trwających przez wieki sposobach gospodarowania albo formy powstałe w wyniku krótkotrwałych zdarzeń. RELIKTY krajobrazu kulturowego, wszystkie, bez wyjątku, mówią wiele o l[...]

Czytaj dalej →
krajOBRAZ

krajOBRAZ

| znaleziono nauczyciela i naukowca

Czym jest krajobraz? Jak moglibyśmy zdefiniować krajobraz badając samo słowo KRAJ - OBRAZ? Jakie znaczenie ma krajobraz dla człowieka, a jakie człowiek dla krajobrazu? Czym różni się krajobraz pierwotny od naturalnego i kulturowego? Czy jest jeden krajobraz czy wiele krajobrazów? Czy w og[...]

Czytaj dalej →
Malowanie panoramy

Malowanie panoramy

| potrzebny nauczyciel

Czy tylko malarze malują? To, co widzisz wokół siebie postaraj się zapisać rysunkiem, malowanym obrazem. Widoki przestrzeni miejskiej, z wodą płynącej rzeki, zielenią, światłami, są po to, aby je podziwiać. Czy malując mamy więcej czasu na kontemplację, analizę, zastanowienie, co[...]

Czytaj dalej →