Przestrzeń jest pełna nazwanych miejsc. Każdy z nas zna bardzo wiele nazw miejscowości, ulic, placów. Skąd się one wzięły? Czy Łagiewniki coś znaczą? Czemu piszemy Dąbrowa, a nie Dębowa? Ulica Podgórna biegnie pod górę, ale dlaczego ulica Polna przebiega w środku miasta?

Lizbona

To są nazwy znane z tablic i tabliczek. Poszukamy klucza do ich zrozumienia i odczytania tego, co się za nimi kryje. Co nazwy mówią o miejscu i ludziach? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce nazwy w przestrzeni, dlaczego ludzie od wieków nadają miejscom nazwy? Zastanowimy się również, czy znamy jakieś inne nazwy, niezapisane, nieformalne. Stworzymy tablice do opisania miejsc w Szkole i w jej otoczeniu, drogowskazy do najbliższych miejscowości. A kto wie, gdzie nas te zajęcia zaprowadzą?