W krajobrazie kulturowym obecne są ślady przeszłości, świadkowie zdarzeń ważnych i banalnych, pozostałości po trwających przez wieki sposobach gospodarowania albo formy powstałe w wyniku krótkotrwałych zdarzeń. RELIKTY krajobrazu kulturowego, wszystkie, bez wyjątku, mówią wiele o ludziach dawniej żyjących w danym miejscu i współtworzących krajobraz.

11 jesień, schyłek  i zachód

Umiejętność odczytywania reliktów jest bardzo ważna dla lepszego zrozumienia historii regionu, miasta, miejscowości, lokalnej społeczności. Może również być zajęciem fascynującym i dającym wiele satysfakcji, niczym praca detektywa – odkrywcy. Ta rola przypadnie w udziale uczniom w czasie zajęć pokazujących jak tropić ślady przeszłości i jak je zrozumieć, wykorzystując dostępne w Internecie historyczne mapy i słowniki. Będziemy interpretować mapy pokazujące XIX-wieczny krajobraz i analizować zapisy pochodzące z tego okresu, zastanawiając się, co o dawnym krajobrazie możemy wyczytać z informacji o ilości ewangelików zamieszkujących wieś czy z odległości od stacji kolei żelaznej.