Spacer po wybranym fragmencie miasta ze zwróceniem uwagi na “miejsca dobre” i “miejsca złe”w przestrzeni miejskiej. Odnalezienie miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych, dostępnych i niedostępnych,  ładnych i brzydkich i zastanowienie się nad przyczyną takiego stanu. Utworzenie mapy miejsc problemowych i próba rozwiązania tych problemów w grupach. Stworzenie mapy pomysłów na zrewitalizowanie omawianego obszaru.

Edycja pełnoekranowa F15Osoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Monika Czulak     Katarzyna Piasecka     Paulina Dera     0 Cezary Czemplik - Koordynator Projektu