Nawet pozornie bardzo skomplikowany kształt można podzielić tak, by umieścić  go w proste kształty geometryczne. Ważną rolę odgrywają tu trzy podstawowe kształty: prostokąt, trójkąt i koło. Spróbujmy odnaleźć te kształty na podstawie budowli historycznych i współczesnych, a następnie zbudować ich modele.