Jak można z przedmiotów zużytych, niepotrzebnych, przeznaczonych do wyrzucenia, stworzyć coś nowego – użytecznego? Refleksja nad ilością produkowanych przez nas śmieci, a także kreatywne myślenie nad sposobami powtórnego wykorzystania śmieci. Celem zajęć byłoby stworzenie przez uczniów z odpadów obiektów , które byłyby estetyczne i możliwe do wykorzystania w klasie/ domu/ przestrzeni publicznej.Osoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Jolanta Dzbanuszek     Anna Pospieszna