godzina wychowawcza

Kamyk do kamyka

MANKALA to ponoć najstarszy typ gier jaki istnieje i zachował się do naszych czasów (reguły gry). Dziś na całym świecie, od afrykańskich pustyń po azjatyckie stepy, w niezliczone jej warianty grają miliony ludzi. Proste zasady do nauczenia się w kilka minut, nieskomplikowane przybory do gry i dużo dobrej zabawy. A do tego świetny trening umysłowy, […]

Czytaj dalej →

Zrób to sam – pomysły na meble miejskie!

DIY (ang. do it yourself) to idea, wedle której wykonuje się różne rzeczy własnoręcznie, bez pomocy ekspertów. Ta metoda może być przydatna, jeśli nie mamy wystarczających środków na meble miejskie, jeśli chcemy zaangażować lokalnych mieszkańców lub jeśli pragniemy mieć wyjątkowe meble. Uczniowie też mogą stać się twórcami – na początku wystarczy trochę tekstury, kleju, butelek, […]

Czytaj dalej →

Projektant czyli Ty

“Projektant to każdy człowiek, który prowadzi do zmiany zaistniałej sytuacji na lepszą” Herbert Simson. Choć noblista nie był projektantem a ekonomistą, jego wypowiedz często jest przytaczana w podręcznikach dotyczących dizajnu i traktujących o projektowaniu nakierowanym na potrzeby użytkowników. W ten sposób rozumiane projektowanie staje się narzędziem wykorzystywanym do poprawy jakości przestrzeni  ale także tworzy przestrzeń […]

Czytaj dalej →

Moje miasto a w nim

Spacer po wybranym fragmencie miasta ze zwróceniem uwagi na “miejsca dobre” i “miejsca złe”w przestrzeni miejskiej. Odnalezienie miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych, dostępnych i niedostępnych,  ładnych i brzydkich i zastanowienie się nad przyczyną takiego stanu. Utworzenie mapy miejsc problemowych i próba rozwiązania tych problemów w grupach. Stworzenie mapy pomysłów na zrewitalizowanie omawianego obszaru. Edycja pełnoekranowa F15

Czytaj dalej →

CZYM JEST MÓJ DOM?

Porównanie świata schronień zwierząt, roślin i ludzi. Poprzez analizę przykładów z natury, uczniowie mają za zadanie określić i porządkować cechy domostw i czerpać inspiracje dla własnych projektów. Świat zwierząt i roślin jest nieskończoną inspiracją dla architektów, urbanistów i designerów. Czy zwierzęta i rośliny potrafią być równie kreatywne? Obrazek ze strony: http://yikesstudio.blogspot.com/2013/08/inhuman-design-strange-and-beautiful.html#.UyYgZfl5NCo

Czytaj dalej →

Zatańczyć architekturę, wyrecytować rzeźbę

W trakcie zajęć poznamy najważniejsze środki wyrazu artystycznego, z których korzystają twórcy podczas realizacji swoich prac. W poszukiwaniu takich zjawisk jak: kontrast, harmonia, kulminacja, kompozycja itd. przeanalizujemy dzieła z dziedziny budownictwa, poezji, tańca, malarstwa, rzeźby, filmu, teatru itd. Dojdziemy do wniosku, że środki wyrazu artystycznego są wspólne/ uniwersalne dla każdej dziedziny sztuki. Ze szczególną uwagę przyjrzymy się odpowiedzialnym sposobom kształtowania architektury.

Czytaj dalej →

POKOLORUJ MÓJ ŚWIAT

Przeanalizujemy środowisko naturalne (ożywione: roślinne i zwierzęce oraz nieożywione) pod kątem kolorystyki, jaką przyjmuje. Zauważymy cykliczną zmienność barw w krajobrazie oraz stworzymy paletę kolorystyczną charakterystyczną dla naszego klimatu. Zebrane informacje skonfrontujemy z kolorystyką materiałów budowlanych używanych przez człowieka w budownictwie. Dowiemy się jak ludzkie oko odczytuje kolory oraz nauczymy się dobierać barwy wiedząc jak zmieniają się predyspozycje psychofizyczne człowieka pod ich wpływem.

Czytaj dalej →

Making rubbish into treasure – zamień śmieci w skarb

Jak można z przedmiotów zużytych, niepotrzebnych, przeznaczonych do wyrzucenia, stworzyć coś nowego – użytecznego? Refleksja nad ilością produkowanych przez nas śmieci, a także kreatywne myślenie nad sposobami powtórnego wykorzystania śmieci. Celem zajęć byłoby stworzenie przez uczniów z odpadów obiektów , które byłyby estetyczne i możliwe do wykorzystania w klasie/ domu/ przestrzeni publicznej.

Czytaj dalej →

Oswoić przestrzeń – Jak budować modele architektoniczne?

Prezentujemy fantastyczny poradnik budowy modeli architektonicznych w skali i rzeczywistości wypracowany w ramach programu „Autoportret Warszataty” – Oswoić przestrzeń edycja 2007/2008 realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Oprócz relacji z przeprowadzonych warsztatów i inspiracji do realizowanych scenariuszy znajdziemy tu podstawowe porady dotyczące materiałów i wskazówki jak budować proste makiety.

Czytaj dalej →