Spotkanie z uczniami gimnazjum ma na celu przybliżenie specyfiki zawodu architekta. Z prezentacji multimedialnej młodzież dowie się, jaką wiedzą musi dysponować dobry architekt oraz jakie powinien mieć cechy osobowości. Szczególną uwagę zwrócimy na interdyscyplinarność omawianego zawodu oraz zapoznamy się w skrócie procesem powstawania projektu budynku od inspiracji do wykonania.

Źródło zdjęcia: http://www.freeimages.com/photo/1402397untitled-1402397-m