Autor: Kinga Grzybowska

Secesyjny Poznań w szczególe

Realizacja zajęć rozpocznie się od analizy zjawiska inspiracji w sztuce. W dalszej części zajmiemy się przybliżeniem nurtu secesji w architekturze Poznania. Będziemy również badać ornamenty oraz obrazy z omawianego okresu w sztuce, które zsyntezujemy i przedstawimy w formie kulinarnych dzieł sztuki. Źródło zdjęcia: http://www.artbiznes.pl/index.php/wciaz-zywe-dziedzictwo-alfonsa-muchy/

Czytaj dalej →

Zastosowanie skali w życiu codziennym- ergonomia cz. 2

Scenariusz o powyższym tytule jest praktyczną kontynuacją tematu ergonomii omawianego w sposób teoretyczny w scenariuszu nr 1. Na zajęciach uczniowie zmierzą się z zadaniem polegającym na wykonaniu modelu (pomniejszonego lub w skali rzeczywistej) np. szuflady z przegrodami na sztućce oraz rozbudowanej szafy na ubrania. Modele będą wykonywane z kartonów i poprzedzone projektem rysunkowym. Źródło zdjęcia: […]

Czytaj dalej →

Zastosowanie skali w życiu codziennym- ergonomia cz. 1

Scenariusz o powyższym tytule uświadomi uczniom jak ważne są wymiary i proporcje człowieka w sztukach projektowych. Zajęcia rozpoczniemy od informacji o historycznych pomiarach (np. le Corbusiera czy E. Neufert’a), zwrócimy uwagę na cywilizacyjne zmiany wymiarów ludzkiej sylwetki i poznamy definicję ergonomii. Podczas rzeczywistych pomiarów ustalimy minimalne, optymalne i maksymalne parametry np. krzesła, blatu roboczego, korytarza […]

Czytaj dalej →

Dzień z życia architekta

Spotkanie z uczniami gimnazjum ma na celu przybliżenie specyfiki zawodu architekta. Z prezentacji multimedialnej młodzież dowie się, jaką wiedzą musi dysponować dobry architekt oraz jakie powinien mieć cechy osobowości. Szczególną uwagę zwrócimy na interdyscyplinarność omawianego zawodu oraz zapoznamy się w skrócie procesem powstawania projektu budynku od inspiracji do wykonania. Źródło zdjęcia: http://www.freeimages.com/photo/1402397

Czytaj dalej →

Zatańczyć architekturę, wyrecytować rzeźbę

W trakcie zajęć poznamy najważniejsze środki wyrazu artystycznego, z których korzystają twórcy podczas realizacji swoich prac. W poszukiwaniu takich zjawisk jak: kontrast, harmonia, kulminacja, kompozycja itd. przeanalizujemy dzieła z dziedziny budownictwa, poezji, tańca, malarstwa, rzeźby, filmu, teatru itd. Dojdziemy do wniosku, że środki wyrazu artystycznego są wspólne/ uniwersalne dla każdej dziedziny sztuki. Ze szczególną uwagę przyjrzymy się odpowiedzialnym sposobom kształtowania architektury.

Czytaj dalej →

POKOLORUJ MÓJ ŚWIAT

Przeanalizujemy środowisko naturalne (ożywione: roślinne i zwierzęce oraz nieożywione) pod kątem kolorystyki, jaką przyjmuje. Zauważymy cykliczną zmienność barw w krajobrazie oraz stworzymy paletę kolorystyczną charakterystyczną dla naszego klimatu. Zebrane informacje skonfrontujemy z kolorystyką materiałów budowlanych używanych przez człowieka w budownictwie. Dowiemy się jak ludzkie oko odczytuje kolory oraz nauczymy się dobierać barwy wiedząc jak zmieniają się predyspozycje psychofizyczne człowieka pod ich wpływem.

Czytaj dalej →