Architektura wzorcowej wsi – Lisków tradycja i nowoczesność

Lisków to wieś na terenie powiatu kaliskiego. Pierwszy zapis potwierdzający jej istnienie sięga roku 1293. Szczególnie istotny okres dla rozwoju gminy Lisków rozpoczyna się w okresie dużo późniejszym tj. od roku 1900. Związane jest to z przybyciem ks. Wacława Blizińskiego. Zwieńczeniem intensywnych działań w Liskowie była organizacja dwóch ogólnopolskich wystaw. Pierwszą zrealizowano w 1925 r. pod hasłem „Wieś Polska”. Kolejna, jeszcze okazalsza, odbyła się w 1937 r. pod hasłem: „Praca i Kultura Wsi” – odwiedziło ją ponad 100 000 gości, wśród nich reprezentanci najwyższych władz państwowych. Na terenie Liskowa odnaleźć można neoromantyczną malowniczość oraz tendencje narodowe w architekturze.

1 Comment

 Add your comment

Skomentuj