Elewacja i kompozycja – godło domu.

Scenariusz dotyczy poszukiwań w lokalnej architekturze detali, ornamentów i godła domu na elewacjach kamienic. Uczniowie uzyskują wiedzę na temat architektury: później secesji, neogotyku, powstania i znaczenia symboli – godła. Stają się projektantami i twórcami godła domu dla własnej rodziny bądź dla przedstawicieli cechu rzemiosł np.: piekarza, szewca, krawca itp. Efektem końcowym jest wykonanie odlewu w formie reliefu wypukłego.

1 Comment

 Add your comment
  1. Powyżej , przeklejony na stronę scenariusz. Proszę o wprowadzenie korekt i uzupełnień.

Skomentuj