„Jeżeli można poprawić przestrzeń publiczną choćby na sekundę, lepiej to zrobić niż nie robić nic” Martha Schwartz Odmień swoje podwórko - warsztaty St.Miasto Zajęcia o charakterze warsztatowym mają przybliżyć uczniom zagadnienia związane z partycypacją społeczną w projektowaniu przestrzeni publicznej  oraz odpowiedzialnością za wspólną przestrzeń. Przeanalizujemy możliwości stworzenia  terenu rekreacyjnego, miejsca zabaw lub ogrodu pełniącego funkcje m.in. edukacyjne, rekreacyjne, fitoterapeutyczne, użytkowe. Pracując w grupach uczniowie zastanowią się jakie cechy powinna mieć dobrze zaprojektowana przestrzeń, w jaki sposób zachęcić innych mieszkańców do działania i jak zadbać o bezpieczeństwo.