“Projektant to każdy człowiek, który prowadzi do zmiany zaistniałej sytuacji na lepszą” Herbert Simson.

Odmień swoje podwórko - warsztaty Jeżyce

Choć noblista nie był projektantem a ekonomistą, jego wypowiedz często jest przytaczana w podręcznikach dotyczących dizajnu i traktujących o projektowaniu nakierowanym na potrzeby użytkowników. W ten sposób rozumiane projektowanie staje się narzędziem wykorzystywanym do poprawy jakości przestrzeni  ale także tworzy przestrzeń do współdziałania z innymi.

Na zajęciach poruszymy kwestie  związane zarówno z projektowaniem przestrzeni publicznej ale również z dizajnem i kreatywnością.Osoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Beata Jarmużek     Magdalena Garczarczyk