Przeanalizujemy środowisko naturalne (ożywione: roślinne i zwierzęce oraz nieożywione) pod kątem kolorystyki, jaką przyjmuje. Zauważymy cykliczną zmienność barw w krajobrazie oraz stworzymy paletę kolorystyczną charakterystyczną dla naszego klimatu. Zebrane informacje skonfrontujemy z kolorystyką materiałów budowlanych używanych przez człowieka w budownictwie. Dowiemy się jak ludzkie oko odczytuje kolory oraz nauczymy się dobierać barwy wiedząc jak zmieniają się predyspozycje psychofizyczne człowieka pod ich wpływem.

a href=”http://naukawprzestrzeni.put.poznan.pl/serwis/wp-content/uploads/stylowi_pl_wnetrza__6195150.png”>stylowi_pl_wnetrza__6195150

źródło zdjęcia:
design-seeds.comOsoby, które zgłosiły chęć realizowania pomysłu:
Katarzyna Wynarowicz